Przejdź do treści
Strona główna » Dla Maturzystów

Dla Maturzystów

Katechizacja dzieci i młodzieży stanowiła bardzo ważny element troski Biskupów Kieleckich. Ta działalność nie wyczerpywała się tylko w systematycznej katechezie parafialnej czy szkolnej ale miała również wymiar bardzo cennych inicjatyw duszpasterskich. Między innymi do takiej działalności należy zaliczyć rekolekcjepielgrzymki maturzystów.

Rekolekcje dla Maturzystów

Tradycja rekolekcji dla maturzystów ma bardzo długą historię i sięga 50 lat XX wieku. (Siostra Danuta). Inspiracją do  organizowania rekolekcji jest coraz trudniejsza sytuacja katechezy w szkole, ostatecznie jej usunięcie ze szkoły a co za tym idzie ? szkołę zaczynają opuszczać maturzyści, którzy nie mieli żadnej edukacji religijnej.  Decyzją Biskupa Jana Kaczmarka w 1957 roku przystąpiono do organizowania rekolekcji dla maturzystów zaraz po zakończeniu przez nich zdawania egzaminów ustnych. (Śledzianowski, s.250). Zadania tego podejmuje się ks. Edward Materski ? późniejszy biskup, który kieruje Ośrodkiem Katechetycznym przy Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

Miejscem pierwszych zamkniętych rekolekcji dla maturzystów jest Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Jędrzejowie a oferta skierowana jest do uczniów ze szkół licealnych i zawodowych. Rekolekcje organizowane były w dwóch turach po zakończeniu roku szkolnego, osobno dla maturzystek i osobno dla maturzystów. Natomiast od 1959 rekolekcje zamknięte dla maturzystów  mają być organizowane w Częstochowie i w Jędrzejowie. (Instrukcja w sprawie rekolekcji szkolnych. ADK, ON-4/69). W następnych latach rekolekcje są organizowane już tylko w Częstochowie, miejscem zamieszkania maturzystów są domy zakonne wokół Jasnej Góry. Zjazdy rekolekcyjne odbywały się podczas przerwy bożonarodzeniowej i wielkanocnej, później podczas ferii zimowych i obejmowały one młodzież żeńską i męską. Po pewnym czasie dla młodzieży męskiej rekolekcje zostały przeniesione do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

W roku szkolnym 1994/1995 decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana zostało zmienione miejsce i formuła rekolekcji maturzystów. Zamknięte rekolekcje, będą organizowane w domu rekolekcyjnym w Skorzeszycach, a na Jasną Górę maturzyści z całej diecezji będą udawali się w jednodniowej pielgrzymce.

Odtąd miejscem zjazdów maturzystów stał się Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Skorzeszycach. Grupy młodzieży zaczęły przebywać na trzydniowe rekolekcje podczas roku szkolnego. Wzrastająca liczba uczestników spowodowała, że rekolekcje trwają obecnie od końca września do połowy grudnia.

Koordynacją grup maturalnych z poszczególnych szkół zajmuję się kolejni dyrektorzy domu rekolekcyjnego czyli ks. Marek Czarnota, ks. Andrzej Jankowski i ks. Jacek Iwan. Odpowiedzialnymi za przebieg rekolekcji są kolejni Dyrektorzy Wydziału Katechetycznego i byli to od 1994 roku – ks. dr Tadeusz Śmiech, od 1998 roku ks. dr Andrzej Kaszycki a od 2005 roku jest ks. dr Karol Zegan

Na przestrzeni lat 2000 – 2010 organizowanych było 14, 16 tur trzydniowych rekolekcji, rozpoczynały się około 20 – 25 września i kończyły około 8 – 12 grudnia. Na poszczególne tury składają się trzy kolejne dni tygodnia czyli od poniedziałku do środy jedna tura od czwartku do soboty druga.

W ciągu trwania rekolekcji w latach 2000- 2010 maturzyści przyjeżdżali z około 30-40 szkół ponadgimnazjalnych. Następnie liczba uczestniczących szkół zmalała wraz z mniejszą ilością uczestników.

no images were found

Liczbowo udział maturzystów w zamkniętych rekolekcjach w Skorzeszycach przedstawia się następująco:

RokLiczba uczestników rekolekcji
1994368
1995918
19961495
19971680
19981740
19991710
20001720
20011700
20021612
20031570
20041768
20051610
20061624
20071650
20081380
20091230
20101210
20111100
2012960
2013886
2014740
2015710
2016681
2017642
2018500
2019350
2020 
Suma31524

Jeżeli chodzi o pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę to dane przedstawiają się następująco. Liczba maturzystów wraz z opiekunami:

Rok Liczba szkół Liczba opiekunów Liczba maturzystów Liczba uczestników
1999   147 2426 2573
2000   332 4705 5037
2001   426 5544 5970
2002   522 7090 7612
2003   412 5351 5763
2004   529 7304 7833
2005   541 7708 8249
2006   539 7540 8079
2007 56 567 5798 6365
2008 58 495 6543 7038
2009 56 206 5974 6180
2010 56 500 5973 6293
2011 59 430 5697 6127
2012 59 420 5566 5986
2013 58 433 5390 5823
2014 60 460 4735 5195
2015 52 406 4332 4738
2016 54 439 4308 4747
2017 46 455 4236 4691
2018 48 406 4022 4428
2019 45 450 3700 4150
2020 26 137 1539 1676
Suma   9252 115481 127459