Przejdź do treści
Strona główna » Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

Cele Fundacji:

  • podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi
  • upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.
  • wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej
  • wspieranie chrześcijańskich mediów w Polsce

Fundacja zajmuje się m.in:

  • organizacją Dnia Papieskiego
  • organizacją i wręczeniem nagród TOTUS TUUS
  • prowadzeniem programu stypendialnego
  • organizacją obozów formacyjno-integracyjnych

Jak zostać stypendystą?

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 20 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmujemy pomocą ok. 2000 osób z 40 diecezji Polski.
 
Kto może otrzymać stypendium?

Uczniowie szkoły podstawowej po I semestrze 7 klasy oraz szkół średnich.
Będąc studentem nie można wnioskować o stypendium, ale można je otrzymywać, jako kontynuacja wcześniejszego uczestnictwa w programie.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://dzielo.pl/stypendium/jak-zostac-stypendysta/

Koordynatorem diecezjalnym jest ks. Marcin Boryń, tel. 662 310 808, e-mail: marcin.boryn@dzielo.pl