Przejdź do treści
Strona główna » KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

Niezmiennie od ponad dwudziestu lat celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie. Szczegółowy Regulamin oraz informacje na temat XXIII edycji konkursu znajdują się na stronach: www.adgentes.misje.pl

TERMINY

29 grudnia 2023  r. ostateczny termin zgłoszenia do Konkursu – formularz on-line 
31 marca 2024 r. ostateczny termin nadsyłania zwycięskich prac wraz z protokołem jury (ważna data stempla pocztowego).
m
aj 2024 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Dzieła Pomocy „Ad Gentes”

Patronat honorowy konkursu:

Pan Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

Bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski  ds. Misji