Przejdź do treści
Strona główna » Ogólnopolski Projekt Katechetyczny „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem”

Ogólnopolski Projekt Katechetyczny „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem”

Drodzy Katecheci!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Projektu Katechetycznego „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem” przeznaczonego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Do współpracy zapraszamy również nauczycieli i uczniów szkół specjalnych. Głównym celem projektu jest odkrywanie tajemnicy osobowego Boga, objawiającego ludziom swoją miłość, poprzez współdziałanie z Rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój tożsamości religijnej dziecka. Regulamin powstał w oparciu o Podstawę Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

 

W pierwszej edycji projektu wzięło udział 110 podmiotów ( przedszkola i szkoły) z całej Polski, a przez to prawie 9,5 tys. dzieci.

 

Przykładowe opinie katechetów po I edycji projektu:

·       „Inspirujące pomysły na cały rok. Fajne propozycje, w których można dotrzeć także do środowiska rodzinnego.”

·       „Projekt, krok po kroku bardzo ładnie przeprowadził dzieci przez rok liturgiczny. Zadania aktywizowały dzieci. Realizacja zadań była widoczna w szkole dla całej społeczności szkolnej.”

·       „Zajęcia realizowane w ramach projektu pozwoliły w ciekawy sposób przedstawić dzieciom wiarę i ją pogłębić. W prosty i ciekawy sposób zaangażował całą grupę przedszkolną. Podczas realizacji projektu dzieci wykazywały się pomysłowością i kreatywnością.”

 

W tym roku dzięki życzliwości pomocy P. Tomasza, prowadzącego blog „Studnia Katechety” zyskaliśmy nowe logo naszego projektu za co bardzo serdecznie dziękujemy!!!

 

Zyskaliśmy również patronaty:

·       bloga „Studnia Katechety”;

·       Tygodnika Katolickiego „Niedziela Kielecka”;

·       miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”

·       wydawnictwa „Jedność”;

·       radia eM;

·       radia „Fara”;

·       wydawnictwa „Bliżej Przedszkola”.

 

Co zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

·       zapoznać się z regulaminem i zadaniami realizowanymi w ramach projektu;

·       w terminie do 30 września 2022r. wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy pod adresem https://forms.gle/W7SSP4hmYrpC1EcLA ;

·       wysłać prośbę o dołączenie do zamkniętej grupy na facebooku https://www.facebook.com/groups/226966579192478 ; –UWAGA- UCZESTNICY BĘDĄ PRZYJMOWANI DO GRUPY DOPIERO PO PRZESŁANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

 

WAŻNE: SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU BĘDĄ PRZESYŁANE NA FACEBOOKU ORAZ POPRZEZ SKRZYNKĘ MAILOWĄ- w zeszłym roku niestety w wielu przypadkach wiadomość mailowa, została „wrzucona” do SPAMU.

Jeżeli w terminie do 8 października 2022r. nie otrzymają Państwo wiadomości mailowej prosimy o kontakt mailowy na adres: wprzedszkoluzbogiem@gmail.com

 

W załączniku zamieszczamy regulamin projektu i plakat informacyjny (plakaty dla uczestników projektu „Moja placówka bierze udział w projekcie” będą przesyłane w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie do projektu”).

                                                                                   Autorki:

Justyna Domagała

Monika Śliwińska- Szostak

Elżbieta Wiącek