Przejdź do treści
Strona główna » ROZSTRZYGNIĘCIE XXVIII KONKURSU PLASTYCZNEGO DIECEZJI KIELECKIEJ – Mój Kościół i Ja

ROZSTRZYGNIĘCIE XXVIII KONKURSU PLASTYCZNEGO DIECEZJI KIELECKIEJ – Mój Kościół i Ja

Mój Kościół i Ja

KONKURS PLASTYCZNY DIECEZJI KIELECKIEJ

dla UCZNIÓW Szkół Podstawowych (kl. I-III)

oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

w dniu 6 maja komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu plastycznego. Do Wydziału katechetycznego napłynęło kilkadziesiąt prac. Wszystkie wspaniale oddawały tematykę konkursową, dlatego też wybór zwycięzców był bardzo trudny. Komisja postanowiła przyznać trzy pierwsze miejsca oraz sześć wyróżnień. Została również ustanowiona Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Diecezjalnego, który był również członkiem komisji konkursowej. 

Wyłonieni finaliści to:

Baczyńska Wiktoria  /kl. III /SSP w Wielgusie – Danuta Kołacz

Giemza Wiktoria  /kl. III / SP
im. J. Piłsudskiego w Rykoszynie  – Iwona
Wijas

Jasińska Zuzanna /kl. I /SP
im. J. Piłsudskiego w Rykoszynie – Iwona Wijas

Jaworski Jakub /kl. V /ZS
1 Specjalnych w Kielcach – Kamila Marzec

Łukawski Marcel  /kl. I /SP
w Nizinach – Jadwiga Chodnicka

Pietruszka Filip /kl. I / ZS w Goleniowach – Ks. Andrzej
Sadrak

Piskorek Aleksandra  /kl. I  / Szk.
Przysp. do Pracy ZS 1 Specj. w Kielcach – Kamila Marzec

Trlik Wojciech / kl. III / SP w Podchojnach  – ks.
Przemysław Pabian

Wypych Maria /kl. II / SP
w Tokarni – Krzysztof Pierzak

Ziółkowska Agata /kl. III /SP w Podchojnach – Ks. Przemysław
Pabian 

ZAPRASZAMY FINALISTÓW WRAZ Z OPIEKUNAMI ORAZ RODZICAMI
NA GALĘ FINAŁOWĄ 17 MAJA 2024 ROKU
DO AULI IM. BP. CZESŁAWA KACZMARKA
W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM

FINALISTÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO
ZAPRASZAMY JUŻ NA GODZINĘ 11:00,
A O GODZINIE 12:00
NASTĄPI OGŁOSZENIE WYNIKÓW

10:00 – INAUGURACJA ETAPU FINAŁOWEGO KONKURSU BIBLIJNEGO i powitanie uczestników 
10:15 – przystąpienie do FINAŁU KONKURSU BIBLIJNEGO DIECEZJI KIELECKIEJ
11:00 – PRZERWA (czas na sprawdzenie prac przez jury)
—— 11:00 – słodki poczęstunek dla uczestników 
—— 11:30 – projekcja filmu (30min)
12:00 – ogłoszenie WYNIKÓW KONKURSU PLASTYNEGO DIECEZJI KIELECKIEJ
12:30 – ogłoszenie WYNIKÓW KONKURSU BIBLIJNEGO DIECEZJI KIELECKIEJ
13:00 Zakończenie Gali finałowej XVIII KBDK oraz XVIII KPDK

…słów kilka o tematyce:

/ Mój / Nie chodzi o określenie własności, lecz przynależności. W myśl hasła roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy” uznajemy, że wszyscy należymy do Chrystusa. Również hasło roku duszpasterskiego 2023/24 –  „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, kieruje uwagę na „mój” udział we wspólnocie.

/Kościół/ Zrozumiałe, że nasi najmłodsi uczestnicy mogą nie znać różnicy w pojęciu Kościoła i kościoła. Ważne zatem, aby pomóc im obok pojęcia im najbliższego czyli kościoła fizycznego odkryć osoby w nim przebywające, które są prawdziwym Kościołem Chrystusowym.

/i Ja/ Jak już wyżej było wspomniane, okres przygotowania prac, będzie również czasem przejścia pomiędzy czasem odkrywania na nowo wiary w Kościół Chrystusowy a odnajdywaniem w tym właśnie Kościele miejsca dla siebie.


Chrystus stawia uczniom za wzór dziecko w drodze do królestwa niebieskiego (Mt 18,1-5).  Wierzymy, że nasi młodzi artyści potrafią nam dorosłym ukazać takie aspekty Kościoła, których my już nie dostrzegamy. 

Stąd też treścią prac może być kościół parafialny (jego wygląd zewnętrzny jak i wewnętrzny), jednak w tej przestrzeni nie powinno zabraknąć wspólnoty ludzi, którzy w tym kościele przebywają lub do niego zmierzają.

Ks. Hubert Równicki
wizytator nauki religii
diecezji kieleckiej

 

PRACE FINAŁOWE: